Skybrud og stormflod

Hos Bøgh og Helstrup har vi siden 1996, håndteret skader opstået på baggrund af skybrud og stormflod. 

EKSPERTER SIDEN 1996

Skybrud og stormflod kan forårsage betydelige skader

Skybrud og stormflod kan forårsage betydelige skader på boliger og ejendomme, især i lavtliggende områder og kældre. Vi har erfaring med at håndtere disse typer af skader siden 2007, og det ser ud til, at hyppigheden af skybrud og mindre stormfloder forventes at stige i fremtiden.

De seneste års begivenheder har tydeligt vist behovet for at etablere forebyggende tiltag og ændringer i bygningskonstruktionerne for at minimere skadesomfanget ved skybrud. Mange boligejere og ejendomsadministratorer har allerede taget skridt til at forbedre deres ejendomme, især i kældre, for at beskytte mod fremtidige skader.

VIGTIGE OVERVEJELSER

Håndtering af skybrud og stormflodsskader

Når det kommer til håndtering af skybrud og stormflodsskader, er der nogle vigtige overvejelser at gøre:

Kloakvand:
Hvis der er indtrængt kloakvand i bygningen under skybrud eller stormflod, kan der være forhøjede niveauer af bakterier tilbage i bygningskonstruktionerne. Disse bakterier kan udgøre en sundhedsrisiko og skal fjernes korrekt for at undgå helbredsmæssige problemer.

Vækst af skimmelsvampe og bakterier:
Det er vigtigt at undersøge og håndtere eventuel vækst af skimmelsvampe og bakterier hurtigt efter en skybrudsskade eller stormflod. Da det kan være vanskeligt at skelne mellem en direkte skade forårsaget af vandet og en følgeskade som vækst af skimmelsvampe, er det bedst at afklare dette så tidligt som muligt for at træffe de nødvendige foranstaltninger.

Vi står til rådighed for at hjælpe med at vurdere skaderne, identificere eventuel vækst af skimmelsvampe eller bakterier og vejlede om de nødvendige skridt til at genoprette din bolig efter en skybrudsskade eller stormflod.

FIND DIN KONSULENT

Afdelingens konsulenter

Jakob medarbejder i Bøgh og Helstrup

Jakob Helstrup

Afdeling - Skimmel, trænedbrydende svampe og fugt

Cand. scient, rådgivende biolog, tømrer og syn- og skønsmand, Afdelingsleder og partner

Jakob Helstrup 
Email: jakob@bhbr.dk | Mobil: +45 51 51 14 30

Claus Bøgh Nielsen

Afdeling - Skimmel, trænedbrydende svampe og fugt

Bygningskonstruktør og tømrer, Firmaets grundlægger og partner

Claus Bøgh Nielsen
Email: claus@bhbr.dk | Mobil: +45 20 33 38 64

Søren Lykke

Søren Lykke Larsen

Afdeling - Skimmel, trænedbrydende svampe og fugt

Teknisk konsulent

Søren Lykke Larsen 
Email: soren@bhbr.dk | Mobil: +45 22 99 99 62

En konsulent vil kontakte dig så hurtigt som muligt

Ved at udfylde accepterer du Bøgh & Helstrups Persondatapolitik