Miljøscreening?

Vi er eksperter i miljøscreening for renoverings- og nedrivningsprojekter. Kontakt os for pålidelig og professionel assistance.

DIN PÅLIDELIGE PARTNER

Miljøscreening er en vigtig proces, især når det drejer sig om renoverings- og nedrivningsprojekter

Formålet med miljøscreeningen er at sikre, at affaldet fra renoverings- og nedrivningsprojekter korrekt klassificeres som farligt affald, forurenet affald eller genanvendeligt affald i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dette er afgørende for at sikre korrekt affaldsbehandling og beskytte miljøet mod forurening.

VIGTIGE OVERVEJELSER

Eksponering af miljøproblematiske stoffer

Hvor der er risiko for eksponering af miljøproblematiske stoffer. Dette gælder især for bygninger opført eller renoveret i perioden fra ca. 1950'erne til 1980'erne, hvor mange materialer indeholdt sundhedsskadelige stoffer.

En miljøscreening indebærer en systematisk gennemgang af bygningsmaterialerne for at identificere og kortlægge eventuelle miljøproblematiske stoffer. Dette kan omfatte stoffer som PCB, asbest, klorparaffiner og bly, der kræver særlige forholdsregler ved håndtering og bortskaffelse.

Formålet med miljøscreeningen er at sikre, at affaldet fra renoverings- og nedrivningsprojekter korrekt klassificeres som farligt affald, forurenet affald eller genanvendeligt affald i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dette er afgørende for at sikre korrekt affaldsbehandling og beskytte miljøet mod forurening.
Der er en række bekendtgørelser og lovgivning, der regulerer håndteringen af miljøproblematiske stoffer i byggeriet, herunder Arbejdsmiljøloven, Miljøbeskyttelsesloven, Affaldsbekendtgørelsen og andre relevante bestemmelser.

De seneste års begivenheder har tydeligt vist behovet for at etablere forebyggende tiltag og ændringer i bygningskonstruktionerne for at minimere skadesomfanget ved skybrud. Mange boligejere og ejendomsadministratorer har allerede taget skridt til at forbedre deres ejendomme, især i kældre, for at beskytte mod fremtidige skader.

VIGTIGE OVERVEJELSER

Hvornår bør der foretages en miljøscreening?

Reglerne for håndtering af forurenet og farligt affald gælder for alle byggeprojekter, der producerer mere end et ton affald eller involverer arbejde på mere end 10 m2, samt for projekter, der omfatter udskiftning af termoruder. Disse regler er relevante for alle bygninger, men især for dem opført eller renoveret i perioden 1950-1977, hvor der kan være anvendt materialer indeholdende PCB. 
Dog siger miljøbeskyttelsesloven jf. Paragraf 63, at :”Affaldsproducerende virksomheder skal altid udsortere farligt affald, PCB-holdigt affald og termoruder fra deres bygge- og anlægsaffald”. Med andre ord, er reglerne ikke mængdespecifikke. 
Screening for miljøproblematiske stoffer uanset arbejdets omfang: Med udgangspunkt i ovenstående gælder det således, at alt farligt affald, som er opstået i forbindelse med nedrivning eller renovering, som udgangspunkt skal udsorteres, og at alt affald skal kildesorteres. 
Sagt med andre ord: Der skal altid foretages en miljøscreening når et projekt indebærer en risiko for ansattes udsættelse for miljøproblematiske stoffer, eller må påregnes at frembringe affald med indhold heraf.  

Er du i tvivl om din bygning bør undersøges for miljøproblematiske stoffer? Kontakt os endelig og vi vil guide dig i den rigtige retning. 

Affaldsbekendtgørelsen kan ses her.
Der henvises desuden til følgende sider om emnet:
Pcb-guiden.dk
Asbest-huset.dk
vcob.dk
(Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet)

FIND DIN KONSULENT

Afdelingens konsulenter

Emil medarbejder i Bøgh og Helstrup

Emil Bille

Afdelingsleder – Miljøproblematiske stoffer & arbejdsmiljø

Afdelingsleder – Miljøproblematiske stoffer & arbejdsmiljø

Email: eb@bhbr.dk | Mobil: +45 28 34 26 99

Rasmus Zillo medarbejder i Bøgh og Helstrup

Rasmus Zillo

Afdeling – Miljøproblematiske stoffer & arbejdsmiljø

Bygningskonstruktør

Email: rz@bhbr.dk | Mobil: +45 24 81 43 66

Mikkel medarbejder i Bøgh og Helstrup

Mikkel Axelsen

Afdeling – Miljøproblematiske stoffer & arbejdsmiljø

Email: ma@bhbr.dk | Mobil: +45 20 27 30 41

RB medarbejder i Bøgh og Helstrup

Rasmus Barendorff

Afdeling – Miljøproblematiske stoffer & arbejdsmiljø

Prøveudtager

Email: rb@bhbr.dk

Signe medarbejder i Bøgh og Helstrup

Signe Bencke

Afdeling – Miljøproblematiske stoffer & arbejdsmiljø

Praktikant

Email: signe@bhbr.dk | Mobil +45 21 77 41 14

En konsulent vil kontakte dig så hurtigt som muligt.

Ved at udfylde accepterer du Bøgh & Helstrups Persondatapolitik