Rørbrud

Vi har løbende sager med rørbrud på vandledninger, afløbsinstallationer, osv. Disse vandskader er ofte meget omfattende og kræver en større blotlægning af gulv- og vægkonstruktioner samt genhusning af beboerne. Sådanne skader kræver som regel en længerevarende udtørring af bygningskonstruktionerne. I visse tilfælde kan det være fordelagtigt at ændre på bygningskonstruktionerne, således at en bygningskonstruktion bliver opgraderet i forhold til fugt- og varmeisolering.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vores input.