Forsikringsdækning eller ej?

Hos Bøgh & Helstrup A/S er vi eksperter i at evaluere årsagen til den specifikke skade samt vurdere om den er forsikringsdækket eller ej.

EKSPERTER SIDEN 1996

I forbindelse med potentielle dækningsberettiget forsikringsskader

Dette skyldes, at alle svampeskader potentielt kan udvikle sig til rådskader, hvis de ikke registreres og behandles i tide. Taksering af bygningsbiologiske skader vil blive udført på undersøgelsestidspunktet med fokus på skadens karakter på det pågældende besigtigelsestidspunkt.

De seneste års begivenheder har tydeligt vist behovet for at etablere forebyggende tiltag og ændringer i bygningskonstruktionerne for at minimere skadesomfanget ved skybrud. Mange boligejere og ejendomsadministratorer har allerede taget skridt til at forbedre deres ejendomme, især i kældre, for at beskytte mod fremtidige skader.

Forsikringsdækket eller ej

VIGTiG INFO

Trænedbrydende svampe:

I 1977 indførte forsikringsbranchen begrebet råd- eller svampeskade for at adskille de to typer skader. Det er vigtigt at forstå, at "svampe" eller "råd" ikke er biologiske betegnelser, men snarere klassifikationer af skadetyper med biologisk oprindelse.

Vi vurderer alle skader som enten råd- eller svampeskader i overensstemmelse med følgende definitioner:

Svampeskade: Enhver skade forårsaget af et svampeangreb, der udvikler sig hurtigt i forhold til konstruktionens forventede levetid.

Rådskade: Skader på træ forårsaget af svampe og/eller bakterier, hvor angrebet er karakteriseret ved en langsom nedbrydning. Dog kan træværket under særligt ugunstige forhold nedbrydes af råd på relativt kort tid.


Skimmelsvampe: 

Typisk er forekomst af skimmelsvampe i boligen kun dækket af forsikringen, hvis det er en følgeskade af en vandskade, der er dækket af forsikringen, eller i forbindelse med en ejerskifteforsikring.

FIND DIN KONSULENT

Afdelingens konsulenter

Jakob medarbejder i Bøgh og Helstrup

Jakob Helstrup

Afdeling - Skimmel, trænedbrydende svampe og fugt

Cand. scient, rådgivende biolog, tømrer og syn- og skønsmand, Afdelingsleder og partner

Jakob Helstrup 
Email: jakob@bhbr.dk | Mobil: +45 51 51 14 30

Claus Bøgh Nielsen

Afdeling - Skimmel, trænedbrydende svampe og fugt

Bygningskonstruktør og tømrer, Firmaets grundlægger og partner

Claus Bøgh Nielsen
Email: claus@bhbr.dk | Mobil: +45 20 33 38 64

Søren Lykke

Søren Lykke Larsen

Afdeling - Skimmel, trænedbrydende svampe og fugt

Teknisk konsulent

Søren Lykke Larsen 
Email: soren@bhbr.dk | Mobil: +45 22 99 99 62

En konsulent vil kontakte dig så hurtigt som muligt.

Ved at udfylde accepterer du Bøgh & Helstrups Persondatapolitik