Asbestundersøgelse

Bøgh & Helstrup er eksperter i identifikation og undersøgelse af asbest, især i forbindelse med VVS-projekter.

VI ER EKSPERTER PÅ OMRÅDET

Renoveringer/ombygninger

Med asbestholdige materialer er ofte tidskrævende og omkostningstunge. Derfor foretages en fyldestgørende undersøgelse ofte over flere steps – netop for at sikre, at omfanget er korrekt: 

Se nedenfor for trin i processen.

Processen

Der foretages en visuel gennemgang af tilgængelige områder, hvor der laves en risikovurdering af de mistænkelige materialer og det historiske støv. Altid gerne med en plantegning over området, hvis muligt. Den visuelle gennemgang udføres på baggrund af de generelle forhold i området, som f.eks. mængden af støv og på tilstanden af de mistænkelige materialer. 

Ved teknisk isolering om rør vurderes f.eks. rørisoleringens tilstand i forhold til brud på isoleringen, reparationer, tegn på omisolering m.v. 

Under undersøgelsen planlægges hvilke, og hvor mange, prøver der skal udtages for at kunne få et retvisende overblik over forekomsten af fritliggende asbest og/eller asbest i materialerne. Her vurderes også nødvendigheden for adgang til aflukkede rum, f.eks. pulterrum. 

 

Der udføres prøveudtagning af de planlagte prøver, for at kunne på- eller afvise forekomsten af asbest. Denne undersøgelse giver et ”ja/nej”-svar på om der er asbest til stede eller ej. Hvor der konstateres fritliggende asbest, anbefales det, at området afspærres og at området holdes afspærret indtil der er udført en asbestrengøring og sanering/forsegling. Omfanget af rengøringen bestemmes ved den omfangsbestemmende undersøgelse.
Denne undersøgelse planlægges på baggrund af de visuelle registreringer og analyseresultaterne i den orienterende undersøgelse.

Den indledende gennemgang og den orienterende undersøgelse kan, på de fleste mindre sager, slås sammen hvis der er fri adgang til alle relevante områder.

Under denne undersøgelse foretages der målrettet prøvetagning for at afgrænse områderne, hvor der er registreret brud på de asbestholdige materialer/registreret spredt asbest.
Herefter fremsendes rapport med vurdering af det nødvendige omfang af rengøringen, samt anbefaling til udfaldskrav.
Denne undersøgelse er en del af grundlaget for sanitørens tilbudsgivning, samt planlægningen af arbejdet og udarbejdelse af tidsplan.

Bemærk: Denne undersøgelse kan forløbe sig over flere dage. Der kan ligeledes være situationer hvor løbende analysesvar på prøver kan være nødvendigt for korrekt vurdering af skadesomfanget.

FIND DIN KONSULENT

Afdelingens konsulenter

Emil medarbejder i Bøgh og Helstrup

Emil Bille

Afdelingsleder – Miljøproblematiske stoffer & arbejdsmiljø

Afdelingsleder – Miljøproblematiske stoffer & arbejdsmiljø

Email: eb@bhbr.dk | Mobil: +45 28 34 26 99

Rasmus Zillo medarbejder i Bøgh og Helstrup

Rasmus Zillo

Afdeling – Miljøproblematiske stoffer & arbejdsmiljø

Bygningskonstruktør

Email: rz@bhbr.dk | Mobil: +45 24 81 43 66

Mikkel medarbejder i Bøgh og Helstrup

Mikkel Axelsen

Afdeling – Miljøproblematiske stoffer & arbejdsmiljø

Email: ma@bhbr.dk | Mobil: +45 20 27 30 41

RB medarbejder i Bøgh og Helstrup

Rasmus Barendorff

Afdeling – Miljøproblematiske stoffer & arbejdsmiljø

Prøveudtager

Email: rb@bhbr.dk

Signe medarbejder i Bøgh og Helstrup

Signe Bencke

Afdeling – Miljøproblematiske stoffer & arbejdsmiljø

Praktikant

Email: signe@bhbr.dk | Mobil +45 21 77 41 14

En konsulent vil kontakte dig så hurtigt som muligt.

Ved at udfylde accepterer du Bøgh & Helstrups Persondatapolitik