Råd i boligen

Råd er betegnelsen for skader på træ, som først er blevet nedbrudt langsomt over længere tid af svampe og/eller bakterier, men som ikke længere indeholder spor af svampe (svampemycelium).

Når træ angribes af råddannende svampe, dannes overfladeråd, også kaldet gråmuld. Vi bruger desuden betegnelsen rådskade, hvor der før har været en skade forårsaget af hvidmulds- eller brunmuldsdannende svampe, og hvor de nu næringsfattige dele af træet er under ny nedbrydning af andre råddannende svampe og bakterier.

På dette stadie er der ikke længere synlig forekomst af svampevæv tilbage i træet, og træet er mørkt, smuldrende og til sidst næsten jordagtigt i strukturen. Råd opstår ikke på én dag, men er i bund og grund en meget gammel svampeskade, der har udviklet sig til råd.

Der er således risiko for råd ved langvarig fugtpåvirkning og manglende vedligeholdelse og/eller en uhensigtsmæssig konstruktionsopbygning.

Mest almindelige skader i boligen

Vi ser ofte angreb af trænedbrydende svampe og råd i utætte bygningssamlinger, hvor der er adgang til et bagvedliggende træværk , som således er i risiko for at bliver opfugtet gennem længere tid. I tagkonstruktioner ser vi ofte skader bag skotrender og ved tagfod. Derudover finder vi råd i ældre kældre, hvor bjælkeender er blevet udsat for konstant fugttilførelse som følge af opstigende grundfugt. Inde i selve boligen er der risiko for trænedbrydende svampe og råd omkring vådrum og rørføringer, hvis de sidstnævnte ikke er tætte.