Hvad er trænedbrydende svampe?

Trænedbrydende svampe er en organisk størrelse, der lever af at nedbryde organisk materiale. De tilhører deres eget rige inden for biologien og er derfor hverken planter eller dyr.

Der findes flere forskellige arter af svampe, og af disse findes der atter mange arter, som angriber træ i bygningskonstruktioner. Det er dem, vi holder øje med.

I bygninger er der risiko for vækst af trænedbrydende svampe (og/eller forekomst af insekter) i træværk, som er udsat for fugt gennem længere tid, f.eks. som følge af manglende vedligehold eller en reel fejlkonstruktion.

Læs mere om fugt og vandskader via dette link Årsager til fugt- og vandskader.

Det, du skal være opmærksom på, er, at de enkelte svampe trives ved forskellige niveauer af fugt og temperaturer. Angreb af trænedbrydende svampe er i forhold til angreb af skimmelsvampe en noget længerevarende proces, og det kræver, at træværket er opfugtet gennem flere måneder, før vi ser et reelt angreb.

Den mest alvorlige trænedbrydende svamp er Ægte Hussvamp (Serpula lacrymans). Angreb af Ægte Hussvamp medfører ofte store og dyre skader på bygningskonstruktioner.

Det er som nævnt ikke kun svampe, der kan nedbryde træ, det kan bakterier og insekter også, og det kan du læse mere om under punkterne om insektangreb og bakterier og indeklima.