Book et møde

Du er altid velkommen til at ringe og tale med os om detaljer vedrørende din udfordring, mistanke og skade.

Du kan enten benytte den elektroniske genvej – Opret Sag – der sikrer et optimalt videre sagsforløb, hvor vi på forhånd får alle faktuelle oplysninger om skaden, din adresse og dine forsikringsoplysninger. Når vi har modtaget din skadesrapport, vil vi kontakte dig inden for maksimalt to arbejdsdage for at fastsætte dato og tid for vores konsulentbesøg.

Ved sager anmeldt af forsikringsselskaber, tager vi kontakt til dig.

Hvis du skulle bliver forhindret i at modtage besøget, bør du kontakte os hurtigst muligt for at fastsætte en ny aftale.

Læs venligst afsnittet Konsulentydelser om undersøgelsen for at blive opmærksom på, hvordan og hvilke faktorer der vil blive berørt i din bolig/bygning under vores besøg.

Opret Sag findes i menuen yderst til højre. Du kan også klikke her.

Du kan også selv tage direkte kontakt til vores konsulent på området:

Claus Bøgh Nielsen
Bygningskonstruktør og tømrer.
Firmaets grundlægger og i dag partner

Mobil: 2033 3864
Mail: claus@bhbr.dk

Vi glæder os til at hjælpe og servicere dig.

På forhånd tak.