Skimmelsvampe i boligen

Skimmelsvampe er naturligt forekommende i boligen. I din bolig ses skimmelsvampe som små kolonier af sorte, grønne, brune og hvide pletter ofte med en lodden overflade. Angreb af skimmelsvampe kan sidde i gulve, vægge eller lofter og på andre organiske materialer som lim, tapet og træ. De kan dog også være gemt væk i skjulte konstruktioner i boligen.

Alle bygningskonstruktioner indeholder en vis mængde skimmelsvampemateriale f.eks. i form af aflejrede sporer, ligesom de kan forekomme i byggematerialer, der indeholder ældre skimmelsvampebiomasse.  Det positive ved skimmelsvampe er, at de ikke er konstruktionsnedbrydende og derfor ikke vil anrette skader på bygningskonstruktionerne.

Her er der skimmelsvampe i din bolig

Skimmelsvampe kan i princippet vokse på alle overflader i en bygningskonstruktion, såfremt der er tilstrækkeligt med fugt, den rette temperatur og tilstedeværelsen af organisk materiale. I nogle konstruktioner ser vi ofte forhøjede koncentrationer af skimmelsvampe.

Disse bygningskonstruktioner er nogle af dem, vi oplever som risikokonstruktioner:

  • Gulvkonstruktioner i ældre ejendomme fra før 1980 har ofte problemer med opstigende grundfugt gennem betondækket (terrændæk)
  • Krybekældre kan være opfugtet pga. flere forhold som f.eks. kondensdannelse i sommerhalvåret, opstigende grundfugt, osv.
  • Kældre har ofte problemer med opstigende grundfugt og kondensdannelse i sommerhalvåret
  • Tagkonstruktioner med lav hældning (˂10°) har ofte problemer med mangelfuld ventilation og kondensdannelse
  • Indvendig efterisolering af vægkonstruktioner med lette konstruktioner
  • Badeværelser opbygget med lette konstruktioner

Generelt kan der opstå vandskader i alle typer konstruktioner. Omfanget af følgeskader, som f.eks. vækst af skimmelsvampe, afhænger af bygningskonstruktionen og mængden af vand, som er tilført.

Vi mener, at skimmelsvampe først udgør et problem, hvis en bygningskonstruktion indeholder en unormal forhøjet vækst/forekomst af skimmelsvampe. En bygningskonstruktion vil normalt først have et unormalt højt niveau af skimmelsvampe, hvis konstruktionen opfugtes vedvarende.