Indsend prøver

I vores eget laboratorie på Frederiksberg foretager vores dygtige biologer analyser og bestemmer prøver ved lysmikroskopi, og vi testanalyserer, hvilket svampe- og bakterieangreb, der er tale om.

Bøgh & Helstrup A/S udfører dagligt analyser af indsendte prøver. Hvis du finder tegn på angreb af skimmelsvampe i din bolig, kan du udtage en prøve og sende den til os. Vi analyserer prøven, og du får et prøvesvar indeholdende:

  • Slægts eller artsbestemmelse af svampevæksten
  • Vurdering af skaden i forhold til forsikring
  • Erfaringsblad

På baggrund af skadens art og omfang står vi til rådighed med konsulentbesøg for yderligere opsporing af skaden.

Indsender du prøver, kan du oprette sagen elektronisk www.bhbr.dk/opret-sagen. Derved vil alle faktuelle oplysninger om prøven og skadested være til stede, og vi kan efterfølgende servicere dig bedst muligt.

Vi skal bruge følgende oplysninger:

  • Adresse for prøveudtagelse (skadested) og oplysning på rekvirenten
  • Beskrivelse af konstruktionen, hvor prøven er udtaget
  • Konstruktionens alder, hvor prøven er udtaget

Du kan også printe et fortrykt skema, hvor alle relevante oplysninger er angivet. Skemaet skal udfyldes og sendes sammen med prøven: Download PDF-skema

For yderligere information, kontakt:

Jakob Helstrup

Cand. scient., rådgivende biolog og tømrer,
desuden direktør og partner

Mobil: 5151 1430
Mail: jakob@bhbr.dk