Rådgivning ved huskøb

At købe hus er en stor beslutning, og vi har igennem årene hjulpet mange boligkøbere med at besigtige og gennemgå deres kommende ejendom for fugt og skimmelsvampe, således at der ikke opstår ubehagelige overraskelser, når først nøglerne er udleverede, og møblerne er sat på plads.

Når du køber hus, får du udleveret en tilstandsrapport for ejendommen, som oftest giver en god viden om ejendommen. Det har dog vist sig, at vi har været i stand til at opspore problemer med fugt, skimmelsvampe og andre relaterede skader i huse, der ikke fremgik af tilstandsrapporten. Dette har vi kunnet, idet vi har en unik byggeteknisk viden om bygningsskader og bygningsbiologi.

Vores bistand i forbindelse med køberrådgivning omfatter typisk følgende:

  • Visuel gennemgang af ejendommen og helst også krybekældre, tagrum, osv.
  • Fugtmålinger i alle tilgængelige bygningskonstruktioner og i mindre omfang med fugtfølere i lukkede konstruktioner som f.eks. gulvkonstruktioner, forsatsvægge, osv.
  • Udtagning af prøver, hvis det skønnes nødvendigt og altid i overensstemmelse med sælger/mægler

Afslutningsvis vil resultatet på undersøgelsen blive evalueret mundtligt på besigtigelsestidspunktet. Der kan yderligere laves aftale om, at vi skriver en e-mail med eventulle kommentarer om iagttagede problemer med ejendommen.

Endelig kan vi skrive en rapport, som angiver måleresultater og forslag til udbedringer og forebyggende tiltag i ejendommen.

Det er vores erfaring, at det kan være kompliceret at få dækket visse typer skader i bygningskonstruktionerne efter overtagelsen af ejendommen gennem en ejerskifteforsikring. Eventuelle skader bør derfor registreres, inden du køber et hus, således at du kan forhandle et eventuelt prisnedslag.

Priseksempel*

Gennemgang af hus for mulig køber
i forbindelse med ejendomshandel:                                                                                               fra 2.000 kr. ekskl. moms

*Den endelige pris afhænger af din specifikke situation. Prisen inkluderer besigtigelse, fugtmålinger, gennemlæsning af diverse tilgængelige dokumenter (tilstandsrapport, tegningsmateriale mv.) og en kort skriftlig redegørelse per mail.