Helbredsgener

Der hersker usikkerhed om, i hvor høj grad skimmelsvampe i vores boliger påvirker vores heldbred. Der er dog bred enighed om, at vækst af skimmelsvampe i boliger kan gøre mennesker syge.

Symptomerne kan være:

 • Irriterede øjne, næse og luftveje
 • Hoste og trykken for brystet, specielt hos børn
 • Hæshed
 • Gentagen bihulebetændelse
 • Åndedrætsbesvær
 • Hovedpine
 • Træthed
 • Koncentrationsbesvær

Det er meget forskelligt, hvor følsomme mennesker er over for skimmelsvampe. Nogle mennesker er særligt følsomme. Bl.a. dem, der i forvejen lider af allergi. Børn, der vokser op i hjem med høj luftfugtighed, har en øget risiko for at udvikle astma.

Skimmelsvampe kan betragtes som mikrosvampe, og tilhører derfor en anden gruppe af svampe end de egentlige trænedbrydende svampe. Skimmelsvampe er mistænkt for at kunne give helbredsgener, i det de danner og afgiver forskellige stoffer:

 • Sporer (allergener), som kan fremkalde en allergisk reaktion
 • Mykotoksiner (svampegiftstoffer), som i større koncentrationer kan give anledning til irritation i øjne, næse og luftveje
 • Glukaner (cellevægsstoffer), som er et biologisk aktivt kulhydrat. Glukaner i luften kan give anledning til irritation i øjne, næse og øvre luftveje samt påvirke immunsystemet
 • Lugtstoffer (MVOC’er), som kan registreres som muglugt. Lugten skyldes, at skimmelsvampe afgiver flygtige organiske forbindelse, som kan registreres som en karakteristisk jordslået eller muggen lugt. Det er uvist, om lugtstoffer giver anledning til helbredsgener

Vækst af skimmelsvampe kan opstå på alle organiske materialer (træ, tapet, lim, støv osv.), som får tilført fugt, hvis bygningskonstruktionen er opfugtet i en længerevarende periode.

Der findes ingen nationale eller internationale grænseværdier for, hvornår mængden af skimmelsvampe i en bolig vil give anledning til helbredsgener.

Hvis du har fundet skimmelsvampe i boligen, og familien lider af nogle af de ovenstående symptomer, bør du kontakte din læge.