Er du dækket af forsikringen?

Vi har samlet følgende grundlæggende oplysninger om skimmelsvampe og forsikringer, som vi håber, du vil finde brugbar.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at skimmelsvampe ikke er konstruktionsnedbrydende og derfor ikke er omfattet af en råd-/svampeskadeforsikring ifølge Definitionen af svamp og råd af 20. november 2000.

Det er ligeledes vigtigt at understrege, at det er vores rolle hos Bøgh & Helstrup A/S at komme med en vurdering af årsagen til den enkelte skade, mens det helt er op til forsikringsselskaberne at beslutte, om den enkelte skade så er dækket i henhold til din forsikringspolice.

Vi ved erfaringsmæssigt, at forekomst af skimmelsvampe i boligen normalt kun er forsikringsdækket, hvis forekomsten af skimmelsvampe er opstået som en følgeskade af en forsikringsdækket vandskade eller i forbindelse med en ejerskifteforsikring.