Bakterier og indeklima

Bakterier kan forekomme i boligen under de samme forhold som skimmelsvampe. Det vil sige ved opfugtning af bygningskonstruktionerne. Yderligere kan der ved skybrudsskader eller brud på kloakrør forekomme forhøjede niveauer af skadelige eller sygdomsfremkaldende bakterier i boligen.

Det er kendt, at bakterier kan give en lang række infektioner hos mennesker, og derfor anbefaler vi, at man får besigtiget sin bolig, hvis man har haft et af ovenstående problemer med indeklimaet.

Vi betragter skimmelsvampe og bakterier som identiske problemer, og behandler dem som beskrevet i afsnittet om Konsulentydelser.