Vores vision

Bøgh & Helstrup blev stiftet i 1996 for at afhjælpe og forebygge bygningsbiologiske skader.

Dengang var vores primære arbejdsområde koncentreret om at undersøge bygninger for skader forårsaget af trænedbrydende svampe, råd- og insektangreb. Sidenhen er vores kompetencer udvidet til også at kunne undersøge bygninger for skimmelsvampe, bakterier og identificere miljøproblematiske stoffer i farligt byggeaffald.

Eksperter

Vores arbejdsfelt er dynamisk, dermed bringer hver dag ny indsigt og ny viden med sig. Det har vi gjort til vores vision; at være engageret i vores virke og have fokus på det omgivende miljø, som er vores arbejdsplads, for det er herigennem, vi bliver klogere og dygtigere. Vores opmærksomhed på denne dynamik gjorde, at vi var nogle af de første med ekspertise inden for skimmelsvampe, da antallet af skader forårsaget af skimmelsvampe eksploderede i 2000. Således blev fugt og skimmelsvampe ikke blot en del af vores arbejdsområder, men vores ekspertisefelt.

Værdierne

Vores arbejde bygger på ærlighed, uvildighed og erfaringsekspertise inden for bygningsbiologisk rådgivning. For at vi kan agere eksperter, mener vi, at det er nødvendigt at arbejde aktivt på at udvikle og dele viden med andre rådgivere og udførende firmaer, således at du får den bedst mulige rådgivning.

Tre partnere

I 2012 blev Bøgh & Helstrup omdannet til et aktieselskab og med virkning fra den 1. januar 2013 indtrådte Niclas Bacher i ejerkredsen, således at Claus Bøgh, Jakob Helstrup og Niclas Bacher i dag er ligeværdige partnere i Bøgh & Helstrup A/S.

Fremtiden

Vi bestræber os altid på at følge med udviklingen og holde os opdaterede på nyeste viden inden for bygningsbiologiske skader, bygningsfysik og nærtliggende fagområder. Vores mål er altid at kunne tilbyde professionel og uvildig rådgivning.

Som et led i vores konstante arbejde med at forbedre os og virksomheden, har vi senest udviklet et system til at vurdere en boligs risiko for påvirkninger fra skimmelsvampe. Denne vurdering udarbejder vi på baggrund af den enkelte bygningsundersøgelse, nyeste forskning og vores erfaringsgrundlag. Resultatet og det, du som kunde får i hånden, er en nemt forståelig samlet vurdering, som visuelt fungerer som en smiley-ordning, der giver dig et klart overblik over, hvorvidt din bygning er eller ikke er i risiko for at blive påvirket af skimmelsvampe.

Fremtiden handler om mere end os og vores arbejde, den handler for os også om at tage et socialt ansvar, og derfor støtter Bøgh & Helstrup A/S blandt andet Børns Vilkår, Cystisk Fibrose Foreningen og Kræftens Bekæmpelse.