Vedtægter og love

Hos Bøgh og Helstrup A/S arbejder vi efter gældende lovgivning.

Medlem af F.R.I.

Vi er medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og læner os således op ad F.R.I.’s Aftalehåndbog, som indeholder værktøjer, der sikrer en fornuftig aftaleindgåelse.

Vi benytter de almindelig betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed, forkortet ABR18.

Ved enhver uoverensstemmelse vedrørende Bøgh og Helstrup A/S’ ydelser og rådgivning, henviser vi således til gældende lovgivning.