Laboratoriet

Hos Bøgh & Helstrup A/S udfører vi dagligt analyser af indsendte prøver i vores eget laboratorie på Frederiksberg. Vi analyser og bestemmer prøver ved lysmikroskopi, og vi testanalyserer svampe- og bakterieangreb.

Indsend din prøve

Hvis du således finder tegn på angreb af skimmelsvampe, trænedbrydende svampe eller insekter i din bolig, kan du udtage en prøve og sende den til os. Vi analyserer prøven, og du får et prøvesvar indeholdende:

  • Slægts- eller artsbestemmelse af svampe/insekt
  • Vurdering af skaden i forhold til forsikring: svampe- eller rådskade
  • Generel vejledning til bekæmpelse af dit problem

På baggrund af skadens art og omfang står vi til rådighed med et konsulentbesøg for at afgøre, hvor skaden er opstået.

Opret din sag

Du må meget gerne oprette din sag elektronisk på www.bhbr.dk/ps.php

Vi skal bruge disse oplysninger fra dig:

  • Adresse for prøveudtagelsen (skadessted)
  • Beskrivelse af konstruktionen, hvor prøven er udtaget
  • Konstruktionens alder, hvor prøven er udtaget
  • Dine kontaktoplysninger

Du kan også printe dette skema, udfylde det og sende det ind til os sammen med prøven:
Download PDF-skema.

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Jakob Helstrup
Cand. scient., rådgivende biolog og tømrer, desuden direktør og partner

Mobil: 5151 1430
Mail: jakob@bhbr.dk