Kontoret og konsulenterne

Du finder vores kontor og laboratorie på Dronning Olgas Vej 15A på Frederiksberg. Med kontor og laboratorie i København løser vi primært opgaver på Sjælland, men du er velkommen til at kontakte os, hvis din udfordring ligger et andet sted i landet.

Faglig force

Vi vægter, at vores ansatte har både en akademiske og en praktisk baggrund. Bøgh & Helstrup A/S er nemlig kendetegnet ved at have en bred faglig tilgang til de bygningsbiologiske udfordringer, vi beskæftiger os med. Blandt vores konsulenter finder du derfor oftest en kombination af biolog og tømrer og/eller bygningskonstruktør. Denne tværfaglighed ser vi som en af vores forcer.

Kunden & konsulenterne i fokus

Hos Bøgh & Helstrup A/S går vi op i tætte kunderelationer, hvor du ikke bliver et nummer i telefonkøen, og hvor vi har mulighed for at lære dig at kende. Du vil derfor altid komme til at tale med den konsulent, som besigtiger og analyserer dit bygningsbiologiske problem eller tager sig af din faktura – og du vil altid høre fra os, ligesom vi glæder os til at høre fra dig.

Jakob Helstrup

Cand. scient., rådgivende biolog og tømrer,
desuden direktør og partner

Specialområder: skimmelsvampe og laboratorieanalyser

Mobil: 5151 1430
Mail: jakob@bhbr.dk

Claus Bøgh Nielsen

Bygningskonstruktør og tømrer. Firmaets grundlægger og i dag partner

Specialområder: trænedbrydende svampe og råd

Mobil: 2033 3864
Mail: claus@bhbr.dk

Niclas Bacher

Cand.scient., rådgivende biolog og partner

Specialområder: skimmelsvampe,
laboratorieanalyser, kursusvirksomhed
og foredrag

Mobil: 2134 2037
Mail: niclas@bhbr.dk

Søren Lykke Larsen

Bygningskonstruktør og tømrer

Specialområder: skimmelsvampe, trænedbrydende svampe og råd

Mobil: 2299 9962
Mail: soren@bhbr.dk

Niclas Jensen

Cand. polyt, bioteknologi, Civilingeniør

Specialeområder: Skimmelsvampe, miljøproblematiske stoffer og laboratorieanalyser

Mobil: 4089 2211
Mail: nj@bhbr.dk

Bethina L. Christensen

Regnskabmedarbejder

Specialeområder: Fakturering, telefon og regnskab generelt

Mobil: 3811 3835
Mail: kontor@bhbr.dk