Faglige links

Herunder finder du relevant pdf-materiale og links til fagrelevante parter, vi anbefaler og støtter.

Pdf-materiale

Vi har samlet en række nyttige tekster, der beskriver forskellige problematikker inden for vores arbejdsområde.

Pdf-formatet er velegnet til udskrivning fra internettet – men tænk på miljøet og print kun det, du vil læse. For at kunne læse (og udskrive pdf-filer), kan du benytte det gratis Adobe Acrobat Reader-program, som skal være installeret på din computer. Du kan hente programmet på www.adobe.com


Arbejdsmiljø

 • Arbejdsmiljøråd til håndværkere ved arbejde med skimmelsvampe

Arbejdsmiljø.pdf

 • Udgivelse fra Sundhedsstyrelsen vedr. indeklima i skoler

Indeklima i skoler.pdf


Byggeri

 • Læs om iQ-Therm – efterisolering af kolde vægge med fugtproblemer

iQ-Therm.pdf


Jura

 • Her kan du læse om jura vedr. skimmelsvampe og ejerskifteforsikring

Skimmelsvampe og ejerskifteforsikring.pdf

 • Information til dig, der bor i almenbolig

Information til dig, der bor i almenbolig.pdf

 • Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri

Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri.pdf


Skimmelsvampe

 • Det skal du være opmærksom på i dit fritidshus

Fritidshus.pdf

 • Her finder du Sundhedsstyrelsens publikation om Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger, der rådgiver praktiserende læger om udredning og diagnosticering i sådanne sager (2006)

Helbred, fugt og skimmel.pdf

 • Disse artikler omhandler måling af mycotoxiner i støv i boliger

Mycotoxin1.pdf

Mycotoxin2.pdf

 • Bliv klogere på skimmelsvampesporer i luft

Skimmelsvampesporer i luft.pdf

 • Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning: om ophold i bygninger med fugt og skimmelsvampe

Skimmelsvampe.pdf


Svampe og råd

 • Denne Pdf giver en definition på svamp og råd

Definition på svamp og råd.pdf

 • Denne Pdf forklarer begreberne svamp og råd

Faktablad råd og svamp.pdf

Herefter følger en række links ud til omverdenen.

Links

Bekæmpelsesmidler

Information om trykimprægneret træ for fagfolk

Byggeri

Asbest – guide til asbestkilder i boliger
Information om bygningsbevaring
Oversigt over byggeanvisninger
Fonden Byg-Erfa
Byg DTU
Byggebogen.com er Fonden BYG-ERFAs supportside
Videoer om håndværkstraditioner og særlige udførelsesmetoder
Samlet portal om byggeteknik
Center for bygningsbevaring
Denne hjemmeside er et bibliotek over de byggetekniske forhold i perioden fra 1850 til 1970
DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning
Byggevareinfo: Erhvervs- og Byggestyrelsen
Grundejernes Investeringsfond
Mur-tag, Kalk- & Teglværksforeningen. Vidensdatabase med bl.a. udførselsmetoder
Murerfagets Oplysningsråd, MURO
Statens Byggeforskningsinstitut
Tagpapbranchens Oplysningsråd, TOR
Træinformation

Forsikring

Jurist med speciale inden for byggeri, forsikring etc.

Helbred

Arbejdstilsynet – Fugt og skimmelsvampe i indeklimaet
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Center for indeklima og sundhed i boliger
PCB-guiden indeholder information om PCB i bygninger
Radonguiden giver information om radon i vores boliger
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger
Sundhedsstyrelsen
Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp, 2009

Mikrobiologi

Bioneer kan artsbestemme skimmelsvampe, f.eks. slægten Penicillum sp. samt producere vækstsubstrater

Skadedyr

På denne hjemmeside kan du hente informationer om skadedyr i bygningskonstruktioner samt fødevarer, etc.
Pestcon bekæmper skadedyr
Sjælland – kontor ved Havdrup

Skadesudbedring

Vi anbefaler at du/I kontakter os, da vi samarbejder med en lang række skadesservicefirmaer og entreprenører i hele Danmark. Dermed kan vi guide dig til den geografisk nærmeste skadesudbedrer.
ABVAC, udfører også asbest- og PCB-renovering
Sjælland – kontor ved København.
Polygon DB A/S
Landsdækkende
Dansk Fugtteknik
Primært Sydsjælland, men også på Fyn og i Jylland – kontor i bl.a. Slagelse
Gorm Larsen & Søn er et tømrerfirma med speciale i trænedbrydende svampe
Johansen & Bernhard er et tømrerfirma med speciale i skimmelsvampe og trænedbrydende svampe
Sjælland og Fyn – kontor i Glostrup og Løgstør
PRO Industri & Skadeservice
Landsdækkende
Recover (tidligere ISS)
Landsdækkende
Pestcon / Skimmelcompagniet, fjerner både skimmelsvamp og skadedyr
Sjælland – kontor i Havdrup (ved Roskilde)
SSG (Skadeservicegruppen)
Landsdækkende
Tømrermester Jørgen Sthelis fjerner både skimmelsvampe og trænedbrydende svampe
Sjælland – kontor i Hillerød
TR Skadeservice
Sjælland – kontor Karlslunde
Tune Skadeservice
Sjælland – kontor i Tune (ved Roskilde)