Hvad er miljøproblematiske stoffer?

Listen over potentielle miljøproblematiske stoffer i bygninger er lang: PCB, klorparaffiner, asbest og bly er nogle af de stoffer, der som minimum bør undersøges for, når en eksisterende bygning eller bygningsdel skal renoveres, idet der er kendte sundhedsskadelige effekter forbundet med at være i direkte berøring med stofferne.

For os er miljøproblematiske stoffer bl.a. et spørgsmål om, hvorvidt de forefindes – altså går vi ind i den enkelte bygningsdel og foretager de nødvendige undersøgelser og analyser med henblik på at kortlægge og klassificere dit kommende byggeaffald.

Dernæst handler miljøproblematiske stoffer også om at sikre tilfredsstillende sikkerheds- og sundhedsmæssige arbejdsmiljøforanstaltninger for de personer, der skal i direkte kontakt med stofferne – hvorledes skal de forholde sig (med værnemidler) ved nedbrydning af et materiale, der indeholder miljøproblematiske stoffer osv.

Mange af de miljøproblematiske stoffer, her i blandt PCB (Poly-Clorede Biphenyler), er nemlig svært nedbrydelige miljøgifte, der ophobes i naturen og kan ophobe sig i kroppen og forårsage alvorlige sundhedsmæssige udfordringer og er desuden ofte mistænkte for at være kræftfremkaldende.

Der er med andre ord god grund til at være opmærksom på, om der er miljøproblematiske stoffer i byggeaffaldet, FØR det bliver til byggeaffald.