Helbredsgener

Der kan ikke herske nogen tvivl om, at miljøproblematiske stoffer er noget, der skal tages alvorligt.

Som vi indledningsvis skrev, er der mange af de miljøproblematiske stoffer, så som PCB (der er forkortelsen for det ikke så mundrette Poly-Clorede Biphenyler), der er svært nedbrydelige miljøgifte, der ophober sig i kroppen og kan forårsage alvorlige sundhedsmæssige udfordringer. Mange af disse stoffer er desuden ofte mistænkte for at være direkte kræftfremkaldende.

Forskning viser dog, at de fleste stoffer først er kritiske for helbredet, når vi kommer i direkte kontakt med stofferne, som f.eks. i forbindelse med at vi nedbryder byggematerialer, der indeholder sundhedsskadelige stoffer. Derfor er en miljøscreening ikke kun lovpligtigt, men også en rigtig god idé.

Vil du vide mere om helbredsgener ved miljøproblematiske stoffer, så kan vi varmt anbefale denne hjemmeside:

Vhgb.dk/