Book et møde

Du er altid velkommen til at ringe og tale med os om detaljer vedrørende din sag.

Du kan også benytte den elektroniske genvej – Opret Sag – der sikrer et optimalt videre sagsforløb, hvor vi på forhånd får alle faktuelle oplysninger om skaden, din adresse og dine forsikringsoplysninger. Når vi har modtaget din skadesrapport, vil vi kontakte dig inden for maksimalt to arbejdsdage for at fastsætte dato og tid for vores konsulentbesøg.

Hvis du skulle bliver forhindret i at modtage besøget, bør du kontakte os hurtigst muligt for at fastsætte en ny aftale.

Læs afsnittet konsulentydelse om bl.a. bygningsundersøgelsen.

Opret Sag findes i menuen yderst til højre. Du kan også klikke her.

Du kan også tage direkte kontakt til vores miljørådgiver:

Niclas Jensen
Cand. polyt, civilingeniør, miljørådgiver

Mobil: 4089 2211
Mail: nj@bhbr.dk

Vi glæder os til at hjælpe og servicerer jer.

På forhånd tak.