Skybrud og stormflod

Vi har arbejdet med skybrudsskader siden 2007, og det tyder på, at der fremadrettet årligt vil komme større og mindre skybrud.

De seneste års skybrud og stormfloder har givet anledning til mange skader i lavtliggende ejendomme og kældre. Mange boliger og etageejendomme har heldigvis fået etableret forebyggende tiltag og foretaget ændringer af bygningskonstruktionerne i f.eks. kældre, således at skadesomfanget ved skybrud fremadrettet minimeres.

I forbindelse med skybrud og stormflod skal man være opmærksom på nedenstående:

  • Hvis der har været indtrængende kloakvand, kan der være forhøjede niveauer af bakterier efterladt i bygningskonstruktionerne. Bakteriebiomasse kan give anledning til helbredsgener og skal fjernes på samme måde som skimmelsvampe
  • Hvis der er opstået vækst af skimmelsvampe/bakterier som følge skybrud eller stormflod, bør det afklares umiddelbart efter skaden er sket, da det kan være svært på et senere tidspunkt at definere, om der er tale om en følgeskade.