Opstigende grundfugt

Opstigende grundfugt er et meget stort problem i mange boliger og etageejendomme opført før ca. 1970. Opstigende grundfugt skal betragtes som udefrakommende fugtindtrængning gennem et betondæk (terrændæk) eller i vægge, som ligger under eller meget tæt på udvendigt terrænniveau. Skader opstået som følge af opstigende grundfugt giver ofte anledning til forhøjede niveauer af fugt- og skimmelsvampe under gulve og i nogle tilfælde op i væggene, hvilket kan udvikle sig til en omfattende skade.

Opstigende grundfugt opstår, fordi der ikke er udført kapillarbrydende lag under betondækket i gulvkonstruktionen eller andre fugtstandsende tiltag i gulv- og vægkonstruktionerne.

  • Etageejendomme samt land- og byhuse, opført fra ca. 1850-1920, er generelt opført med grundmurede fundamenter i tegl (mursten) og med vandret betondæk, som er fugtsugende. Disse ejendomme har generelle problemer med opstigende grundfugt i kælderplan og i mindre omfang op i stueplan
  • Patriciervillaer og murermestervillaer, opført i perioden fra ca. 1860-1930, har ofte kælderplan og fundamenter (kælderydervægge) udført i beton. Ejendommene har generelle problemer med opstigende grundfugt i kælderplan og i mindre omfang op i stueplan
  • Enfamiliehuse, opført i perioden fra ca. 1930-1970, består af mange forskellige typer huse, men fælles for dem alle er, at de er opført uden kapillarbrydende lag eller andre fugtstandsende tiltag i gulv- og vægkonstruktionerne mod terræn, hvilket ofte giver anledning til opstigende grundfugt og risiko for forhøjede niveauer af skimmelsvampe. Opstigende grundfugt i enfamiliehuse udgør, efter vores vurdering, en meget stor risiko for, at der er forhøjede skjulte niveauer af skimmelsvampe i gulvkonstruktionen.

Hvis du bor i en ejendom, der falder ind under en af disse kategorier, eller er ansvarlig for sådanne ejendomme, er det derfor en god idé at kontakte os, såfremt der ikke er foretaget nyere forebyggende tiltag siden opførelsen, så vi kan afgøre, om der er skimmelsvampe eller risiko for skimmelsvampevækst.