Nybyggeri og renovering

Indbygget fugt ved nybyggeri eller renovering

I forbindelse med nybyggeri eller renovering er det vigtigt, at de benyttede byggematerialer ikke indeholder forhøjede fugtniveauer, da udtørringen af byggematerialerne efter indbygning sker langsomt.

Forskellige byggematerialer har individuelle kritiske fugtniveauer, fælles for dem alle er, at de ikke bør indeholde en fugtligevægt på over ca. 75 % relativ luftfugtighed.


Fejlkonstruktion

Vi oplever i forbindelse med bygningsrenoveringer og i mindre omfang ved nybyggeri, at der udføres bygningskonstruktioner, som giver anledning til opfugtninger af klimaskærmen og indvendige konstruktioner:

  • Manglende ventilation af facade og tagkonstruktioner giver anledning til, at fugt akkumuleres i bygningskonstruktionen
  • Uhensigtsmæssige valg af lette konstruktioner langs med opfugtede, murede vægge og betondæk giver anledning til, at fugten lukkes inde i en konstruktion
  • Moderne arkitektur uden f.eks. konstruktiv beskyttelse af facader stiller meget store krav til klimaskærmen og bygningsdetaljerne

Tag os med på råd under renoveringen: vores konsulenter har stor erfaring med, hvor der kan opstå fugtskader i bygningskonstruktioner.