Konsulentydelser

Denne side dækker over vores konsulentydelser – rådgivning, undersøgelse, rapport & kvalitetssikring, som er de fire former for konsulentydelser, vi tilbyder.

Rådgivning

Vi tilbyder rådgivning i forhold til omfangsbestemmelse af skimmelsvampe- og fugtforholdene i bygningskonstruktionerne.

I vores rådgivning har vi opdelt skaderne i:

  • Trænedbrydende svampe, råd- og insektangreb
  • Skimmelsvampe, bakterie og fugtskader

Vores rådgivning danner grundlag for en effektiv skadesudbedring i forbindelse med en opstået skade forårsaget af råd-, svampe- og insektangreb samt angreb af skimmelsvampe, bakterier og fugtskader.

Bøgh & Helstrups rådgivning er uvildig og dynamisk og inddrager ny viden samt erfaringer indsamlet fra egne undersøgelser. Yderligere har vi en daglig dialog med andre rådgivere inden for bl.a. bygningsteknik og bygningsfysik, som vi drager stor nytte af.

Undersøgelse

I vores bygningsundersøgelser vil der altid blive foretaget en grundig fugtregistrering af træ- og murværk i bygningskonstruktionen, da fugten i byggematerialer giver en indikation af omfanget og årsagen til skaden.
Ved en bygningsundersøgelse vil vi udtage prøver for at bestemme koncentrationen af biologisk vækst, og det vil i nogle tilfælde være nødvendigt at lave destruktive undersøgelser – dvs. lave huller i de påvirkede og dermed relevante konstruktioner. Destruktive undersøgelser foretager vi naturligvis kun efter aftale med rekvirenten og/eller kunden.

Rapport

I vores rapportering fremlægger vi udbedringsmetoder via en gennemskuelig renoveringsvejledning og indfører forslag til forebyggende tiltag. Det kan ofte være nødvendigt at ændre bygningskonstruktionens opbygning for at forhindre nye skader i bygningen.

Rapporten skal betragtes som et vigtigt dokument for rekvirenten, og skal i sidste ende benyttes som arbejdsredskab for håndværkere eller skadesservicefirma, og kan indgå i en eventuel forsikringsag, hvis et forsikringsselskab skal behandle skaden.

Kvalitetssikring

Efter aftale kan vi foretage en kvalitetssikring efter skadesudbedringen. Ved kvalitetssikringen besigtiger vi de i rapporten angivne skadesområder og kontrollerer, at de forskrevne bygningskonstruktioner er udskiftet eller saneret.

Kvalitetssikringen bestilles separat. Det er ikke altid en nødvendighed, men en kvalitetssikring giver sikkerhed for, at skaden er udbedret korrekt og sikrer således, at skaden ikke opstår igen.

Kontakt vores fugt- og vandskadekonsulenter:

Niclas Bacher
Cand.scient., rådgivende biolog og partner
Mobil: 2134 2037
Mail: niclas@bhbr.dk

Jakob Helstrup
Cand.scient., rådgivende biolog og tømrer.
Direktør og partner.
Mobil: 51511430
Mail: jakob@bhbr.dk