Kondens i boligen

Ældre ejendomme er ofte dårligt isolerede, og dermed vil indersiden af ydervægsoverflader fremstå kolde (såkaldte kuldebroer).

Når luftfugtigheden i boligen bliver høj – f.eks. i forbindelse med madlavning og bad, men også i løbet af natten, hvor vi udånder store mængder vanddamp, vil der være risiko for at fugten afsættes (kondenserer) på de kolde vægoverflader.

Hvis der er bygningskonstruktioner, som over længere tid bliver opfugtet som følge af kondensdannelse, er der risiko for vækst af skimmelsvampe. Ofte er der tale om mindre skader, som kan afgrænses til de kolde overflader. Vi ser dog også boliger, hvor store overflader er dækket af skimmelvækst, og hvor renoveringen som følge bliver relativt stor.

Det er vigtigt, at luftfugtigheden i boligen ikke bliver for høj i vinterhalvåret – helst under 50-60 % relativ luftfugtighed. Samtidig bør temperaturen i hele boligen holdes på ca. 20 °C, og boligen skal udluftes jævnligt.

Hvis der opstår kondensdannelse på indersiden af vinduerne, indikerer det, at luftfugtigheden er for høj, og der skal straks luftes ud. Vi anbefaler, at der luftes ud flere gange dagligt med gennemtræk, hvorefter vinduer lukkes igen. I nogle tilfælde vil det være tilrådeligt at øge ventilationsmulighederne eller opsætte flere radiatorer, så alle de kolde overflader opvarmes bedst muligt.

Hvis møbler og andet inventar placeres tæt på ydervægge, vil det ofte medføre begrænset mulighed for luftcirkulation omkring de kolde overflader med deraf risiko for kondensdannelse og vækst af skimmelsvampe. Vi anbefaler derfor generelt, at møbler placeres med afstand – minimum 10 cm til ydervægge.

I mange tilfælde er det, udover en øget ventilationsfrekvens, også en god ide at ændre overfladerne ved at fjerne organiske materialer (tapet, væv, filt), og i stedet male overfladerne med mineralske og åndbare produkter, hvilket vil nedsætte risikoen for vækst af skimmelsvampe tilstrækkeligt. I nogle tilfælde vil det være tilrådeligt at efterisolere konstruktionerne, så de ikke fremstår kolde. Vi kommer gerne med råd til, hvordan du bedst efterisolerer – og ikke mindst, hvordan det ikke bør udføres.