Hvad er kondens?

Luft kan ved en given temperatur indeholde en vis mængde fugt. F.eks. når luft afkøles. Fugten i luften vil opnå sin dugpunktstemperatur, og derved opstår kondensdannelse.

Kondens kan være et stort problem i boligen, i tagkonstruktioner og i kældre:

  • I ældre boliger kan der i vinterhalvåret opstå risiko for kondensdannelse på kolde væg- og loftsoverflader. Ved længerevarende kondensdannelse kan der opstå vækst af skimmelsvampe. Såfremt niveauet af skimmelsvampe er minimalt, kan du med enkle tiltag komme væksten til livs. Se nedenfor for vejledning om forebyggelse.
  • I tagrum oplever vi mange problemer med kondensdannelse i vinterhalvåret. Hvis der i vinterhalvåret trænger fugtig varm rumluft ud i tagrummet, kan der opstå vækst af skimmelsvampe i spærkonstruktionen og på undertaget samt i underlaget for tagbelægninger. Væksten af skimmelsvampe kan blive meget omfattende, og det er anbefalelsesværdigt at undersøge for omfang og årsag til opfugtninger og for vækst af skimmelsvampe
  • I kældre og krybekældre sker der ofte kondensdannelse i sommerhalvåret. Hvis der i sommerhalvåret trænger fugtig, varm udeluft ind i en afkølet kælder eller krybekælder, opstår der stor risiko for, at fugten i luften vil kondensere på inventar eller bygningskonstruktioner, og der kan opstå vækst af skimmelsvampe. Væksten af skimmelsvampe, kan ligesom i tagrum, blive meget omfattende, og vi anbefaler, at der bliver foretaget en undersøgelse for omfang og årsag til opfugtninger og for vækst af skimmelsvampe.