Gode råd om kondens

I ældre boliger kan der i vinterhalvåret opstå risiko for kondensdannelse på kolde væg- og loftsoverflader. Ved længerevarende kondensdannelse kan der opstå vækst af skimmelsvampe. Ofte vil niveauet af skimmelsvampe, opstået som følge af kondensdannelse, ligge under bagatelgrænsen, og bygningsoverflader med vækst af skimmelsvampe kan afvaskes med f.eks. Klorin eller Rodalon. Følg nøje vejledningen på dit produkt. Du kan eliminere kondensproblemer ved opvarmning og ventilation samt ved efterisolering. Læs yderligere i afsnittet om kondens i boligen.