Årsager til fugt- og vandskader

Fugt- og vandskader er tæt knyttet sammen med vækst af skimmelsvampe og/eller trænedbrydende svampe. Fugt er nemlig en forudsætning for vækst af svampe. Hvis en bygningskonstruktion er udsat for fugt i en længere periode, vil der på et eller andet tidspunkt opstå vækst af skimmelsvampe og/eller trænedbrydende svampe. Derfor hænger fugt og vandskader uløseligt sammen med en undersøgelse for skimmelsvampe.

Klimaskærmen – facade og tag – vil naturligt blive opfugtet ved nedbør. Hvis ikke klimaskærmen udtørres naturligt igen, vil fugten i bygningskonstruktionerne over tid give anledning til vækst af skimmelsvampe og/eller trænedbrydende svampe.

Der kan være mange årsager til, at en bygningskonstruktion ikke udtørres igen, og det er altid en god ide, at du rekvirerer en rådgiver for at finde årsagen til fugtproblemerne for at undgå, at de udvikler sig til en svampeskade. Her kan du læse om de hyppigste årsager til fugtproblemer:

  • Kondens
  • Vandskade som følge af rørbrud, eller lign.
  • Opstigende grundfugt
  • Indbygget fugt ved nybyggeri eller renovering
  • Fejlkonstruktion
  • Stormflod og skybrud

Det kan være kompliceret at udføre en korrekt fugtregistrering, da forskellige byggematerialer har varierende kritiske fugtniveauer. En fugtregistrering vil derfor altid tage udgangspunkt i det enkelte byggemateriale, og fugtmålingen vil blive udført med forskellige fugtfølere for at optimere måleresultatet.