Som følge af Statsministerens pressemøde den 11. marts 2020 vedr. nedlukningen af en række arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner m.v. vil vi gøre opmærksom på følgende:

Bøgh & Helstrup fortsætter indtil videre som planlagt. Dvs. vi fortsætter med at lave bygningsundersøgelser, dog med udvidet fokus på hygiejne, fx afspritning af hænder før og efter besøg.

Vi opfordrer alle vores kunder til at aflyse besøg, hvis man ikke føler sig rask, så vi ikke bidrager unødigt til spredning af virus.

Vi vil fortsat analysere prøver på daglig basis.