Bøgh & Helstrup har pr 1. august 2018 ansat en ny konsulent – Niclas Ehrendreich Jensen. Niclas er civilingeniør i bioteknologi med sidefag på Institut for byggeri og anlæg. Niclas har skrevet speciale om forekomst af skimmelsvampene Aspergillus versicolor og Wallemia sebi i fugtskadede bygninger. Vi glæder os til at styrke vores faglighed med endnu en god kollega.