En dansk undersøgelse har bl.a. påvist, at der generelt ikke er høje forekomster af bakterier (stafylokokker) i luften i indeklimaet. Forekomsten af bakterier i indeklimaet kan nedbringes ved – udskiftning af indeluften (ventilation) – jo færre personer per kvadratmeter jo færre bakterier.