Vedtægter og love


Bøgh og Helstrups rådgivning og ydelser arbejder efter gældende lovgivning. Vi er medlem af F.R.I. – Foreningen af Rådgivende Ingeniører og henviser til deres juridiske grundlag.   

F.R.I’s - Aftale-Håndbogen indeholder værktøjer til at sikre en fornuftig aftaleindgåelse, idet aftalegrundlag og aftaleformularer findes her sammen med informationsskrivelser om specifikke emner, der kan være relevant ved aftaleindgåelsen.
Der er foretaget revision af Aftale-Håndbogen. Revisionerne er: Præcise tærskelværdier for 2008 og 2009 – hele håndbogen kan downloades som pdf via dette link:

frinet.dk/håndbog

Love, entreprise, udbud og byggelov - her findes opdaterede love for udbudsretten og kontraktretten.

frinet.dk/Love

Almindelig bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand - ARB89:

retsinformation.dk ARB89

Cirkulæreskrivelse om vejledende mindstegrænser for sikkerhedsstillelse efter AB92:

retsinformation.dk AB92

 

Ved enhver uoverensstemmelse vedrørende Bøgh og Helstrups ydelser og rådgivning, vil vi henholde os til gældende lovgivning.

 

go top