Trænedbrydende svampe


En bygning kan blive angrebet af svampe og/eller insekter, hvis en bygningskonstruktion bliver vedvarende opfugtet.
Ved ejendomsundersøgelser gennemgås bygningen systematisk. Bygningskonstruktioner, hvor der erfaringsmæssigt er størst risiko for svampe-, råd- og insektangreb, blotlægges. Undersøgelsen udføres som en visuel besigtigelse med fugtmålinger samt ved udtagning af prøver til mikrobiologisk analyse. På baggrund af de udtagne prøver, bedømmer vi, om der er tale om en råd- eller svampeskade - om skaden er forsikringsdækket eller ej.

I rapporten angives:

  • Skadessted
  • Skadesart / identifikation (mikrobiologisk analyse, svamp/råd)
  • Fugtforhold
  • Skadesårsag
  • Omfangsbestemmelse af eventuelle råd-, svampe- og insektangreb
  • Reparationsvejledning med arbejdstegninger
  • Forslag til minimering af svampeskaderisiko
  • Eventuel kvalitetssikring

 

For yderliger information kontakt:

Claus Bøgh Nielsen

Bygningskonstruktør / Tømrer. Grundlægger og Partner.
Mobil: 2033 3864
Mail: claus@bhbr.dk

 

go top