Organisation


Med kontor og laboratorie på Frederiksberg løser vi primært opgaver på Sjælland. Men når behovet opstår assisterer vi ligeledes på Fyn og i Jylland og udland.

Bøgh & Helstrup er kendetegnet ved at have en bred faglig tilgang til de bygningsbiologiske udfordringer vi beskæftiger os med. Både akademiske og mere praktiske uddannelser er en del af vores grundlag – biologer, tømrere, bygningskonstruktører og administrativt personale.

Tværfaglighed er en af vores forcer. Se vores konsulenter for specifikt fagligt grundlag.

 

go top