Rapport


Vores rapport danner grundlag for en effektiv skadesudbedring i forbindelse med en skade. Vi vil altid i vores rådgivning bestræbe os på at lave en gennemskuelig renoveringsvejledning samt komme med forslag til forebyggende tiltag. Det kan ofte være nødvendigt at ændre forhold i en bygningskonstruktion for at forhindre nye skader.

Udarbejdelsen af rapporten vil tidsmæssigt afhænge af skadens størrelse og kompleksitet. Men generelt bestræber vi os på at have resultater og rapporten færdig indenfor to uger. I særlige tilfælde kan der foreligge et foreløbigt svar på prøver og vurdering af skaden indenfor 24 timer.

Rapporten opbygges forskelligt afhængig af skadesårsagen.

 

go top