Laboratorium - indsend prøve


I eget laboratorium foretager vi analyser og bestemmer prøver ved lysmikroskopi og testanalyserer hvilken svampe- og bakterieangreb, der er tale om. 

Bøgh & Helstrup A/S udfører dagligt analyser af indsendte prøver. Hvis du finder tegn på et skimmelsvampe-, trænedbrydende svampe- eller insektangreb i din bolig, kan du udtage en prøve og sende den til os. Vi analyserer prøven, og du får et prøvesvar indeholdende:

  • Slægts eller artsbestemmelse af svamp/insekt
  • Vurdering af skaden i forhold til forsikring: svamp- eller rådskade
  • Erfaringsblad

På baggrund af skadens art og omfang står vi til rådighed med konsulentbesøg for yderligere opsporing af skaden.
 

Ved indsendelse af prøver kan du oprette sagen elektronisk http://www.bhbr.dk/ps.php . Derved vil alle faktuelle oplysninger om prøve og skadested være til stede og vi kan efterfølgende servicerer dig bedst muligt.

Vi skal bruge følgende oplysninger:

  • Adresse for prøveudtagelse (skadessted) og oplysning på rekvirent
  • Beskrivelse af konstruktionen, hvor prøven er udtaget
  • Konstruktionens alder, hvor prøven er udtaget

Du kan også printe et fortrykt skema, hvor alle relevante oplysninger er angivet. Skemaet skal udfyldes og sendes sammen med prøven: Download skema PDF

 

For yderligere information kontakt:

Jakob Helstrup

Cand.Scient. Rådgivende Biolog og Tømrer. Direktør og Partner.

Mobil: 5151 1430
Mail: jakob@bhbr.dk

 

 

go top