Kvalitetssikring


Efter aftale fortages der en kvalitetssikring efter skadesudbedringen. Ved kvalitetssikringen besigtiges de i rapporten angivne skadesområder, og vi kontrollerer, at de forskrevne bygningskonstruktioner er udskiftet eller saneret.

Kvalitetssikringen skal bestilles separat, og er ikke i alle tilfælde en nødvendighed. En kvalitetssikring kan ofte en give en god sikkerhed for, at skaden er udbedret korrekt.  

 

go top