Bygningsundersøgelse


Vi bestræber os på at besigtige og udføre de nødvendige undersøgelser ved første konsulentbesøg - normalt af en ½ - 1 times varighed – givet, at skadesområdet kan blotlægges, de primære områder besigtiges, og at vi kan indhente tilstrækkeligt materiale til videre laboratorieanalyser og vurdering af skadens omfang.

I visse tilfælde vil det være nødvendigt at kontakte håndværkere for at blotlægge et større skadesområde, og udtage materiale til videre analyse. Dette vil ofte være i tilfælde ved angreb af trænedbrydende svampe eller større angreb af skimmelsvampe.

Findes der konstruktionstegninger og/eller plantegninger over ejendommen, bedes de om muligt sendes til os før besøget eller have to eksemplarer tilgængelige ved besigtigelsen af ejendommen.

Under konsulentbesøget vil vi systematisk gennemgå bygningen og fokusere på de erfaringsmæssigt problematiske områder. Du/I bedes i forvejen og under besøget være klar til at flytte genstande og gøre plads til, at vi kan komme i kontakt med relevante bygningskonstruktioner.

Du skal være opmærksom på, at undersøgelsen kan støve – blandt andet bliver der ofte boret huller i bygningskonstruktionerne for at kunne gennemskue skadens opfang. Medmindre andet er aftalt vil vi ikke rengøre eller reetablere i undersøgelsesområderne.

 

go top