Links | Bøgh & Helstrup


Bekæmpelsesmidler

Information om trykimprægneret træ for fagfolk
www.tryktrae.dk
 


Byggeri

Asbest - guide til asbestkilder i boliger
http://asbest-huset.dk/
 
Information om bygningsbevaring
http://slks.dk/bygningsfredning/information-om-bygningsbevaring-2014/
 
Oversigt over byggeanvisninger
www.anvisninger.dk
 
Fonden Byg-Erfa
www.byg-erfa.dk
 
Byg DTU
www.byg.dtu.dk
 
Byggebogen.com er Fonden BYG-ERFAs supportside
www.byggebogen.com
 
Videoer om håndværkstraditioner og særlige udførelsesmetoder
www.byggefilm.dk
 
www.byggeri.dk
 
Samlet portal om byggeteknik
www.byggeteknisk.info
 
Center for bygningsbevaring
www.bygningsbevaring.dk
 
www.bygviden.dk
 
Denne hjemmeside er et bibilotek og de byggetekniske forhold i perioden fra 1850 til 1970
www.danskbyggeskik.dk
 
www.densundebolig.dk
 
DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning
www.duko.dk
 
Byggevareinfo: Erhvervs- og Byggestyrelsen
www.ebst.dk
 
Grundejernes Investeringsfond
www.gi.dk
 
Mur-tag, Kalk- & Teglværksforeningen. Videndatabase med bl.a. udførselsmetoder
www.mur-tag.dk
 
Murerfagets Oplysningsråd, MURO
www.muro.dk
 
Statens Byggeforskningsinstitut
www.sbi.dk
 
Tagpapbranchens Oplysningsråd, TOR
www.tor.dk
 
Træinformation
www.traeinfo.dk
 


Forsikring

www.forsikringsoplysningen.dk
 
Jurist med speciale indenfor byggeri, forsikring etc.
www.pindogpartnere.dk
 


Helbred

Arbejdstilsynet - Fugt og skimmelsvampe i indeklimaet
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/indeklima/fugt-og-skimmelsvampe
 
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
www.arbejdsmiljoforskning.dk
 
www.astma-allergi.dk
 
Center for indeklima og sundhed i boliger
www.cisbo.dk
 
PCB-guiden indeholder information om PCB i bygninger
www.pcb-guiden.dk
 
Radonguiden giver indformation om radon i vores boliger.
www.radonguiden.dk
 
Sundhedsstyrelsen
www.sst.dk
 
Sundhedsstyrelsen. Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger
www.sst.dk/publ/Publ2006/CFF/Skimmel/Helbred_fugt_Skim.pdf
 
Sundhedsstyrelsen. Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp, 2009
www.sst.dk/publ/Publ2010/CFF/Skimmelsvamp/Skimmelsvamp_09.pdf
 


Mikrobiologi

Bioneer kan artsbestemme skimmelsvampe, f.eks. slægten Penicillum sp. samt producere vækstsubstrater.
www.bioneer.dk
 


Skadedyr

På denne hjemmeside kan du hente informationer om skadedyr i bygningskonstruktioner samt fødevarer, etc.
www.dpil.dk
 
Pestcon bekæmper skadedyr. Kontor på Sjælland ved Havdrup
www.skadedyr.dk
 


Skadesudbedring

Vi anbefaler at du/I kontakter os, da vi samarbejder med en lang række skadesservicefirmaer og entreprenører i hele Danmark. Dermed kan vi guide dig til den geografisk nærmeste skadesudbeder.
 
ABVAC: Sjælland - kontor ved København. Udfører også asbest og PCB renovering
www.abvac.dk
 
Bolind - sanering og fugtisolering, landsdækkende
www.bolind.dk
 
Dansk Bygningskontrol A/S: Landsdækkende
www.bygningskontrol.dk
 
Dansk Fugtteknik: Primært Sydsjælland med kontor i Slagelse men også Fyn og Jylland
www.danskfugtteknik.dk
 
Gorm Larsen & Søn er et tømrerfirma med speciale i trænedbrydende svampe
www.gormlarsenogson.dk
 
Johansen & Bernhard er et tømrerfirma med speciale i skimmelsvampe og trænedbrydende svampe: Sjælland og Fyn - kontor i Glostrup og Løgstør
www.johansen-bernhard.dk
 
Kim E. Hansen: Sjælland, kontor i Hedehusene v. Roskilde
www.keh.dk
 
Microclean: Sjælland - kontor i Hørsholm
www.microclean.dk
 
PRO Industri & Skadeservice: Landsdækkende
www.pro-skadeservice.dk
 
Recover (tidligere ISS) landsdækkende
www.recovernordic.dk
 
Pestcon / Skimmelcompagniet, fjerner både skimmelsvamp og skadedyr: Sjælland - kontor i Havdrup (ved Roskilde)
www.skadedyr.dk
 
SSG (Skadeservicegruppen): Landsdækkende
www.ssg.dk
 
Tømrermester Jørgen Sthelis fjerner både skimmelsvampe og trænedbrydende svampe: Sjælland, kontor i Hillerød
www.sthelis.com
 
TR Skadeservice: Sjælland - kontor Karlslunde
www.trskadeservice.dk
 
Tune Skadeservice: Sjælland - kontor i Tune (ved Roskilde)
www.tune-skade.dk
 

 

go top