Kurser


Bøgh & Helstrup A/S laver foredrag og kurser for: Ejendomsselskaber, forsikringsselskaber, entreprenører, håndværkere, og andre med interesse for bygningsbiologiske skader.

Vi tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger og tilpasser kurset til den enkelte opgave.

Et foredrag vil typisk vare fra 2 til 4 timer og kan indeholde følgende emner:

  • Eksempler på de mest almindelige trænedbrydende svampe og insekter i bygninger og deres biologi
  • Eksempler på risikokonstruktioner og skader
  • Eksempel på skadesudbedringer
  • Skimmelsvampe - vækst, biologi og indeklima problemer
  • Metoder for renovering/sanering efter vækst af skimmelsvampe
  • Fugtforhold og forebyggelse af svampe- og insektangreb

Der vil til foredraget blive udleveret relevant materiale efter aftale.

Du er velkommen til at kontakte os for uddybende information.

 

go top