Rådgivning ved huskøb


At købe hus er en stor beslutning, og vi har igennem årene hjulpet mange boligkøbere med at besigtige og at gennemgå deres kommende ejendom for fugt og skimmelsvampe, således at de ikke kommer ud for ubehagelige overraskelser.

Når man køber hus, får man udleveret en tilstandsrapport for ejendommen, som oftest giver en god viden om ejendommen. Det har dog vist sig, at vi på trods af tilstandsrapporten, har været i stand til at opspore problemer med fugt, skimmelsvampe og andre relaterede skader. Dette har vi kunnet, idet vi har en unik byggeteknisk viden om bygningsskader og bygningsbiologi.

Vores bistand i forbindelse med køberrådgivning omfatter typisk følgende:

 

  • Visuel gennemgang af ejendommen og helst også ”lukkede” konstruktioner som krybekældre, tagrum, etc.

  • Fugtmålinger i alle tilgængelige bygningskonstruktioner og i mindre omfang med fugtfølere i lukkede konstruktioner som f.eks. gulvkonstruktioner, forsatsvægge, etc.

  • Udtagning af prøver, hvis det skønnes nødvendigt og altid i overensstemmelse med sælger/mægler.

 

Afslutningsvis vil resultatet på undersøgelsen blive evalueret mundtligt på besigtigelsestidspunktet. Der kan yderligere laves aftale om, at der skal skrives mail med eventulle kommentarer om problemer med ejendommen.

Endelig kan der skrives rapport, som angiver måleresultater og forslag til udbedringer og forebyggende tiltag i ejendommen.

Det er vores erfaring, at det kan være kompliceret at få dækket visse typer ”skader” i bygningskonstruktionerne efter overtagelsen af ejendommen gennem en ejerskifteforsikring. Eventuelle ”skader” bør derfor registreres, inden man køber et hus, således at man kan forhandle et eventuelt prisnedslag.

 

Priseksempel

Gennemgang af hus for mulig køber i forbindelse med ejendomshandel: 1.500-2.000 kr. ekskl. moms.

Prisen inkluderer besigtigelse, fugtmålinger, gennemlæsning af diverse tilgængelige dokumenter

(tilstandsrapport, tegningsmateriale mv.) samt en kort skriftlig redegørelse pr. mail.

 

Læs også Fugt- og vandskader http://www.bhbr.dk/fugt-og-vandskade

 

go top