Helbred


Der er meget usikkerhed om, i hvor høj grad skimmelsvampe i vores boliger påvirker vores heldbred. Der er dog bred enighed om, at vækst af skimmelsvamp i boliger kan gøre mennesker syge. Symptomerne kan være.

  • irriterede øjne, næse og luftveje
  • hoste og trykken for brystet, specielt hos børn
  • hæshed
  • gentagen bihulebetændelse
  • åndedrætsbesvær
  • hovedpine
  • træthed
  • koncentrationsbesvær

Det er meget forskelligt, hvor følsomme mennesker er over for skimmelsvamp. Nogle mennesker er særligt følsomme. Bl.a. de der i forvejen lider af allergi. Børn, der vokser op i hjem med høj luftfugtighed, har en øget risiko for at udvikle astma.

Hvis du/I har fundet skimmelsvamp i boligen og familien lider af nogle af de ovenstående symptomer, bør I kontakte lægen.

 

go top