Fakturering og betaling


Faktureringen foregår løbende og fremsendes til rekvirenten sammen med rapporten eller analysesvaret, hvis andet ikke er aftalt. Det er altid rekvirenten der er betalingsansvarlig.

Vi henholder os til gældende lovgivning vedrørende fakturabetaling, som fastslår betaling indenfor 30 dage fra faktura modtagelse.

skat.dk

Regler om fakturering I bygge- og anlægsfaget se:

retsinformation.dk

Se videre vores -  Vedtægter og Love

 

go top