Trænedbrydende svampe og insekter


Træ nedbrydes i naturen af svampe, bakterier og insekter. En bygning kan blive angrebet af trænedbrydende svampe og/eller insekter, hvis en bygningskonstruktion bliver vedvarende opfugtet.

Der er flere forskellige arter af svampe som kan angribe bygningskonstruktioner. De enkelte svampe har forskellige krav til fugtighed og temperatur. Den mest alvorlige trænedbrydende svamp er Ægte hussvamp (Serpula lacrymans). Angreb af Ægte hussvamp medfører ofte store og dyre skader på bygningskonstruktionerne.

Ved angreb af trænedbrydende svampe vil vi altid foretage en vurdering af, om skaden er en ”råd” eller svampeskade”, se også Ydelser - Laboratorium.

Angreb af trænedbrydende insekter i bygningskonstruktioner, vil kun i sjældne tilfælde medføre alvorlige svækkelser af bygningskonstruktionerne. Den mest alvorlige trænedbrydende insekt er Husbuk (Hylotrupes bajulus). Ved angreb af Husbukke kan det være nødvendigt at udskifte store dele af bygningskonstruktionen.

 

go top