Skimmelsvampe


Skimmelsvampe er naturligt forekommende i vores omgivelser. Vi mener, at skimmelsvampe først udgør et problem, hvis en bygningskonstruktion indeholder en unormal forhøjet vækst / forekomst af skimmelsvampe. En bygningskonstruktion vil normalt først have et unormalt højt niveau af skimmelsvampe hvis, konstruktionen opfugtes.

Alle bygningskonstruktioner indeholder en vis mængde skimmelsvampemateriale f.eks. i form af aflejrede sporer. Vores rådgivning vil altid tage udgangspunkt i den enkelte konstruktions opbygning, fugtforhold samt den forventelige mængde af skimmelsvampemateriale.

Skimmelsvampe tilhører en anden gruppe af svampe end de egentlige trænedbrydende svampe. Skimmelsvampe er mistænkte for at kunne give helbredsgener, ved at afgive sporer (allergener) samt producere mykotoksiner og ß-1,3-D-glucaner (cellevægsstoffer). Yderligere kan de udsende lugtstoffer (MVOC'er), som kan registreres som muglugt.
Vækst af skimmelsvampe vil opstå på alle organiske materialer (træ, tapet, lim, etc.), som får tilført fugt.

Skimmelsvampe er ikke konstruktionsnedbrydende og derfor ikke omfattet af råd-/svampeskade forsikring. Hvis angreb af skimmelsvampe skal være omfattet af forsikringen, skal angrebet af skimmelsvampe - på nuværende tidspunkt - være en følgeskade af en forsikringsdækket vandskade.

 

go top