Skimmelsvampe


Ved bygningsundersøgelsen udtager vi Mycometer-test® (måling af enzymaktivitet) og/eller V8-agar aftryksprøver (dyrkning af skimmelsvampene). Vi kan også udtage prøver for vækst af bakterier ved brug af Bactiquant-test®. Yderligere vil vi altid benytte fugtmåleudstyr, da fugt er en forudsætning for vækst af skimmelsvampe.

På baggrund af undersøgelsen og resultaterne fra den mikrobiologiske analyse samt fugtmålinger udarbejdes der en rapport indeholdende:

  • Skadessted
  • Konstruktionsopbygning
  • Skadesart (taksonomisk og kvantitativ analyse af skimmelsvampene)
  • Skadesårsag (fugtmålinger)
  • Forslag til eliminering af fugtkilde
  • Reparationsvejledning (sanering/renovering)
  • Eventuel kvalitetssikring

 

go top