Bygningsanalyse og rapporter


Vores rapport danner grundlag for en effektiv skadesudbedring. Kernen i bygningsanalyse er at udpege konstruktioner, hvor der erfaringsmæssigt kan opstå opfugtninger og svampeangreb. Ved bygningsanalysen vil der ofte blive udført indgreb i bygningskonstruktionerne.
I forbindelse med bygningsanalysen vil der blive udfærdiget en rapport, som vil give en gennemskuelig renoveringsvejledning samt komme med forslag til forebyggende tiltag. I rapporten vil der medtages relevante Byg-Erfa blade samt henvisninger til byggeanvisninger.   
Ved registrering af svampe-, råd- og insektangreb omfangsbestemmes angrebet, og der udarbejdes en reparationsvejledning. I reparationsvejledningen beskrives de enkelte dele i konstruktionen med informationer om efterimprægnering, udskiftning af tømmer, etc.

Årsagen til skaden registreres, og vi kommer med forslag til bygningsmæssige ændringer, således at risikoen for nye svampe- råd- og insektangreb mindskes.
Efter endt undersøgelse og laboratorieanalyser udarbejdes rapport, hvori der angives:

  • Skadessted
  • Skadesart / identifikation
  • Fugtforhold
  • Skadesårsag
  • Forslag til minimering af svampeskaderisiko
  • Reparationsvejledning med arbejdstegninger
  • Eventuel kvalitetssikring

 

For yderligere information kontakt:

Søren Lykke Larsen

Bygningskonstruktør og Tømrer
Mobil: 2299 9962
Mail: soren@bhbr.dk

 

 

go top